The Gulf of Finland

Repino, Russia

"We were strolling along the beach and I spotted this coil of cable on the waterline (you
can find very interesting stuff over here just walking around)." --Timo

Tack till Maija som Phoonade och till Timo för fotoidén.


Jun 08, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Stränder och hav    Ryssland


Phoons startsida