Hariri

Beirut, Lebanon

"What better place to phoon than in front of the former leader Hariri." --Erik

Tack till Erik som Phoonade och till Jacques Charles för fotoidén.


Jul 18, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Libanon    Målningar


Phoons startsida