Hay maze

Tavares, Florida

"He claimed that phooning helped him find his way out of the maze." --Thomas

Tack till Tristan som Phoonade och till Thomas för fotoidén.


Nov 13, 2004

Denna bild hör till kategorier:
Grödor och lantbruksprodukter    Florida


Phoons startsida