The Hitching Post

Casmalia, California

"This restaurant was featured in the movie 'Sideways,' nominated for several Academy
Awards in 2005." --Johanna

Tack till Tony som Phoonade och till Johanna för fotoidén.


Jul 19, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Känt från media


Phoons startsida