Hollywood and Vine

Hollywood, California

"I looked up, and there was the famous sign above me. 'Hollywood and Vine?!' I said,
handing my camera to my wife, 'I've got to phoon here.'" --David

Tack till David som Phoonade (och för fotoidén).


Sep 01, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Skyltar och symboler


Phoons startsida