The Hong Village

Anhui,China

"The Hong Village is under the Yellow mountain which is very famous in China. We found a
backdoor to Hong Village to avoid buying the tickets. I phooned at the backdoor entrance.
Aha!" --Sun

Tack till Sun som Phoonade (och för fotoidén).


Oct 05, 2004

Denna bild hör till kategorier:
Antika byggnadsverk    Kina


Phoons startsida