Hotel owner

Portland, Oregon

"Ki owns a well-known hotel at the Oregon coast. He and his wife (not shown) had to move
closer to Portland when Ki's treatments required vigorous, multi-weekly sessions." --Jan

Tack till Ki och Jan som Phoonade och till Jan för fotoidén.


Apr 03, 2001

Denna bild hör till kategorier:
Hålsovårdsinrättningar    Oregon    Till livet!


Phoons startsida