Lake Huron

Mackinaw, Michigan

"Mom suggested we phoon on this rock. It was slippery! But we finally got a good shot
after many tries. That's the Mackinac bridge in the distance." --Jenna

Tack till Jenna som Phoonade och till Brenda för fotoidén.


Jul 24, 2010

Denna bild hör till kategorier:
Sjöar, bukter och sund    Michigan


Phoons startsida