Independence Hall

Philadelphia, Pennsylvania

"This is while attending a history teacher seminar in Philadelphia." --Dave

Tack till Dave som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 05, 2008

Denna bild hör till kategorier:
Andra byggnader    Pennsylvania


Phoons startsida