Indian Cave

Craters of the Moon National Monument, Arco, Idaho

"The largest cave (technically a lava tube) in the park." --Brandon

Tack till Brandon som Phoonade (och för fotoidén).


Oct 17, 2010

Denna bild hör till kategorier:
Grottor    Idaho


Phoons startsida