Marbles

Mountain View, California

This is outside a medical facility, across from Tim's City Hall. I'm surprised he didn't
phoon this place already!

Phoonare: jag. Fotoidé: min.


May 25, 2008

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Skulpturer    Kalifornien    Människoskulpturer


Phoons startsida