Java One conference

San Francisco, California

I'm guessing Mom was the oldest non-programmer attendee at this trade show.

Tack till Doris som Phoonade. Fotoidé: min.


Jul 04, 2009

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Andra tillställningar


Phoons startsida