Jaguar Fast Jet

RAF Aldergrove, Northern Ireland

On top of a Jaguar Fast Jet

"41(F) Squadron provides the Display Aircraft for airshows throughout Europe. Our pilot
had never heard of phooning, needless to say...he has now!" --Stoo

Tack till Tosh och Stuart som Phoonade och till Stuart för fotoidén.


May 25, 2005

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Fordon    Flygplan    Nordirland


Phoons startsida