Glacier

Mendenhall glacier, Juneau, Alaska

"I will note that the wind blowing off the glacier was really cold." --Steve

Tack till Steve som Phoonade (och för fotoidén).


Jan 26, 2007

Denna bild hör till kategorier:
Alaska    Glaciärer


Phoons startsida