Keep Portland Weird

Portland, Oregon

"Some people I know think phooning is weird. I thought that this was a perfect place to
phoon." --Susan

Tack till Susan som Phoonade (och för fotoidén).


Oct 14, 2012

Denna bild hör till kategorier:
Oregon    Skyltar och symboler


Phoons startsida