On a bullet train

Tokyo, Japan

"The Shinkansen Nozomi is the fastest thing on wheels in Japan, traveling over 300 kph
(186 mph)...landspeed Phoon record?" --Jim

Tack till Madelaine som Phoonade och till Jim för fotoidén.


Jun 09, 2004

Denna bild hör till kategorier:
Japan    Tåg och tunnelbanor


Phoons startsida