Roman ruins

Baalbeck, Lebanon

Tack till Erik och Alexander som Phoonade och till Jacques Charles för fotoidén.


Aug 10, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Antika byggnadsverk    Libanon


Phoons startsida