Library of Congress

Washington, D.C.

"I'm looking towards the main reading room, where I didn't dare attempt the phoon." --Dave

Tack till Dave som Phoonade (och för fotoidén).


Oct 14, 2012

Denna bild hör till kategorier:
Offentliganställda    Washington, D.C.


Phoons startsida