Molly's Reach

Gibsons, British Columbia, Canada

"Molly's Reach is a diner that was featured on a Canadian TV series, 'The Beachcombers,'
from 1972 to 1990." --Glenda

Tack till Glenda som Phoonade (och för fotoidén).


Oct 02, 2009

Denna bild hör till kategorier:
British Columbia    Känt från media    Restauranger


Phoons startsida