Mother's Day

Indianola, Iowa

"The man-made pond provides the background. The big rock (and the mud) that my boys and I
wrestled for 30 minutes to get the Mother's Day Phoon provides the fun." --Lisa

Tack till Lisa, Walker och Quincy som Phoonade och till Lisa för fotoidén.


May 12, 2008

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Stock och sten    Iowa    Sjöar, bukter och sund    Särskilda dagar på året


Phoons startsida