Island structure

Schiermonnikoog, The Netherlands

"'Schiermonnikoog' translates as 'island of the grey monks,' a reference to its first
inhabitants. I have no idea what this structure is. A sign on it forbids climbing. But
phooning was not prohibited, so I did that!" --Jan Fredrik

Tack till Jan Fredrik som Phoonade (och för fotoidén).


Apr 15, 2006

Denna bild hör till kategorier:
Stränder och hav    Andra byggnadsverk    Holland


Phoons startsida