First watch on the moon

Cosmosphere, Hutchinson, Kansas

"A functional replica of the first watch on the moon." --Jim

Tack till Madelaine som Phoonade och till Jim för fotoidén.


Sep 11, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Kansas    Maskiner


Phoons startsida