Moor steps

Girona Valley, Spain

"About thousand steps lead into the Girona Valley. They were built by the Moors around
1000 A.D. and they are still in good enough shape to walk on." --Ingrid

Tack till Ingrid som Phoonade (och för fotoidén).


May 18, 2011

Denna bild hör till kategorier:
Antika byggnadsverk    Långt bort    Hitta phoonen    Spanien


Phoons startsida