The new highest steeple

Nauvoo, Illinois

"The prior tallest point was the Catholic church's peak (left). Then the Mormon temple was
built on the highest hill in Nauvoo, and now it is the highest." --Cori

Tack till Danielle och Krystal som Phoonade och till Cori för fotoidén.


Jul 04, 2011

Denna bild hör till kategorier:
Illinois    Religiösa byggnader


Phoons startsida