Mormon temple

Nauvoo, Illinois

"The sign says "NO STOPPING STANDING PARKING ANYTIME. I told my sister that phooning
wasn't on the sign and to go for it." --Cori

Tack till Krystal som Phoonade och till Cori för fotoidén.


May 23, 2011

Denna bild hör till kategorier:
Illinois    Religiösa byggnader


Phoons startsida