Mustangs

Briargate, Colorado

This is at a major intersection. Lots of cars passing as I was climbing all over this
thing trying different Phoon spots.

Phoonare: jag. Fotoidé: min.


Dec 04, 2005

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Ostadigt    (tap) Skulpturer    Djurskulpturer    Colorado


Phoons startsida