Arnstein Nadel

Niederösterreich, Austria

"I had also climbed up there, but I didn't dare attempt to phoon." --Ingrid

Tack till Roli som Phoonade och till Ingrid för fotoidén.


Jun 26, 2011

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Toppar    (tap) Ostadigt    Österrike    Stenig terräng


Phoons startsida