Night golf

Singapore, Singapore

"Night golf gives a perfect opportunity to have a round after a day at work." --Rasmus

Tack till Rasmus som Phoonade (och för fotoidén).


Apr 20, 2009

Denna bild hör till kategorier:
Singapore    Sportanläggningar


Phoons startsida