Imperial Castle

Nurnberg, Germany

"Inside the fortified walls of the Imperial Castle in the old city, built in the 16th
century." --Jim

Tack till Jim som Phoonade (och för fotoidén).


Sep 04, 2004

Denna bild hör till kategorier:
Slott    Tyskland


Phoons startsida