Osgood Trail

Mount Madison, New Hampshire

"This outcropping in the dense brush was just below the treeless alpine zone." --Bob

Tack till Bob som Phoonade och till Choong för fotoidén.


Aug 21, 2011

Denna bild hör till kategorier:
Vandringsleder    New Hampshire


Phoons startsida