Child's toy

Stanley Park, Vancouver, British Columbia, Canada

"Anyone over 50 lbs tips this completely over. But Mandy was able to get the balance
right." --Matthew

Tack till Mandy som Phoonade och till Matthew för fotoidén.


Sep 11, 2005

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Lekplatser    British Columbia


Phoons startsida