Balancing

Multnomah School of the Bible, Portland, Oregon

"I asked Aaron if he could Phoon on the top of that skinny pipe. He made it the third
time. Now you try it." --Bob

Editor: That's impressive.

Tack till Aaron som Phoonade och till Bob för fotoidén.


Jul 15, 2003

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Ostadigt    Oregon    Religiösa byggnader


Phoons startsida