General Patton memorial

George S. Patton Museum, Chiriaco Summit, California

"My wife graciously took the picture even though she doesn't quite get the whole phooning
phenomenon." --Bill

Tack till Bill som Phoonade (och för fotoidén).


Feb 05, 2004

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Människoskulpturer


Phoons startsida