Caution: Phoons ahead

Outside Samarqand, Old Silk Road, Uzbekistan

"All across Uzbekistan and other parts of the former USSR are these pedestrian warning
signs, which look surprisingly like stick-figure Phoons..." --Daniel

Tack till Daniel och Steve som Phoonade och till Daniel för fotoidén.


Sep 15, 2007

Denna bild hör till kategorier:
Skyltar och symboler    Uzbekistan


Phoons startsida