When Phooners meet

Brisbane, Queensland, Australia

"My 'net friend Johnno and I finally met after a year of communicating via my website. We
had lunch and then had to phoon!" --Patty

Tack till John och Patty som Phoonade och till Patty för fotoidén.


Feb 12, 2005

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Lekplatser    Queensland    När phoonare möts


Phoons startsida