Playhouse

Cupertino, California

"I asked my mom to take a picture of me phooning in the chimney. It was hard to balance."
--Rebekah

Tack till Rebekah som Phoonade (och för fotoidén).


May 28, 2006

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Lekplatser    (tap) Ostadigt    (tap) Tak    Kalifornien


Phoons startsida