Pokey bug

Cannon Beach, Oregon

"A car parked at the rear of a private lot. We snuck back to phoon by it!" --Jan

Tack till Jan som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 06, 2002

Denna bild hör till kategorier:
Bilar och lastbilar    Oregon


Phoons startsida