Tiny photos

Disney World, Florida

"$25.00 to get your photo printed the size of a postage stamp on those walls... $0.00 to
phoon next to them." --Garrett

Tack till Bennett som Phoonade och till Garrett för fotoidén.


Apr 24, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Florida    Andra skulpturer    Temaparker


Phoons startsida