Phooning gone postal

Santa Barbara, California

"Neither snow nor rain nor heat nor gloom of night stays these couriers from the swift
completion of their appointed phooning deliveries." --Frank

Tack till Shiloh som Phoonade och till Frank för fotoidén.


May 15, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Offentliganställda


Phoons startsida