Pull-tab vehicles

Sculptures by Herman Divers, at Kansas Grassroots Folk Art Center, Lucas, Kansas

Tack till Susan som Phoonade och till Spring för fotoidén.


Jan 24, 2008

Denna bild hör till kategorier:
Abstrakta skulpturer    Kansas


Phoons startsida