Reflection

New York, New York

"While walking through the financial district, I came across this interesting two-part
sculpture where the second provides the reflection." --Susan

Tack till Susan som Phoonade (och för fotoidén).


Aug 05, 2013

Denna bild hör till kategorier:
Abstrakta skulpturer    New York    Speglingar


Phoons startsida