Rideau hall guards

Ottawa, Ontario, Canada

"This is the front gate of the residence of the Governor General, the Queen's
representative in Canada." --Susan

Tack till Susan som Phoonade (och för fotoidén).


Oct 18, 2010

Denna bild hör till kategorier:
Högtidsklädsel    Ontario    Palats


Phoons startsida