Rockefeller Center

New York, New York

"After a tour of the Center, I saw the famous skating pond. Well, being as it was JULY,
people were eating lunch there instead. Gotta say, it is much smaller in person!" --Jenn

Tack till Jenn som Phoonade (och för fotoidén).


Jan 27, 2010

Denna bild hör till kategorier:
Känt från media    New York


Phoons startsida