Rocky's stage

Philadelphia, Pennsylvania

"On the stairs of the Museum of Art, known for the movie of Rocky Balboa." --Roberto

Tack till Maria Laura och Carlo som Phoonade och till Roberto för fotoidén.


Dec 11, 2009

Denna bild hör till kategorier:
Känt från media    Pennsylvania


Phoons startsida