Chimney work

Walker, Minnesota

"I was helping on the roof. Grandma got her camera and told me to do the Phoon." --Luke

Tack till Luke som Phoonade och till Brenda för fotoidén.


Sep 30, 2006

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Tak    Minnesota


Phoons startsida