Sailing

Mediterranean Sea

"I was navigating between Italy (Genova) and France (Corse Island). Difficult to balance
with the waves!" --Andrea

Tack till Andrea som Phoonade (och för fotoidén).


Dec 09, 2007

Denna bild hör till kategorier:
Till sjöss    Båtar och fartyg


Phoons startsida