Saturn V rocket

Johnson Space Center - NASA, Houston, Texas

"We were amazed by the size of the Saturn V rocket--over 360 feet tall when standing!"
--Indre

Tack till Alex, Diana och Indre som Phoonade och till Indre för fotoidén.


Jul 11, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Flygplan    Texas


Phoons startsida