Scarecrows

Botanical Gardens, Huntsville, Alabama

"I liked that these scarecrows were wearing red, white and blue and looked like they were
cheering for the USA. I told Justin they were cheering him on as he phooned!" --Carol

Tack till Justin som Phoonade och till Carol fr fotoidn.


Nov 02, 2003

Denna bild hr till kategorier:
Alabama    Skyltningar och dekorationer


Phoons startsida