Schwartz's

Montreal, Quebec, Canada

"Schwartz's is a great place for smoked meat--a real Montreal delight." --Susan

Tack till Susan som Phoonade (och för fotoidén).


Oct 14, 2010

Denna bild hör till kategorier:
Quebec    Butiker


Phoons startsida