A sculpture

Roseville, California

"I was visiting Roseville and barely know my way around but, seeing this thing from a
distance, I had no trouble finding my way to it." --Tim

Tack till Tim och Keith som Phoonade och till Tim för fotoidén.


Sep 24, 2007

Denna bild hör till kategorier:
Abstrakta skulpturer    Kalifornien


Phoons startsida